CAM konstruiranje je programska podpora v proizvodnji

CNC stroji so danes že v vsaki kovinsko predelovalni industriji, saj so se izkazali ne le za izjemno učinkovite, ampak lahko z njimi različno obdelujemo kovine. Da pa lahko tovrstne naprave opravijo svojo naloga čim bolje, je pred tem potrebno kakovostno CAM konstruiranje. Dandanes skorajda vse vrste obdelovanja temeljijo na CAM tehnologiji.

Kratica CAM pomeni računalniško podprta proizvodnja, kar pomeni da gre za učinkovito uporabo računalniške tehnologije za načrtovanje, upravljanje in nadziranje proizvodnih procesov. Nekateri to konstruiranje enačijo s CAD konstruiranjem, vendar gre za nekoliko različna postopka, ki pa sta vseeno med seboj povezana.

CAM konstruiranje je računalniška podpora CNC strojem

CAM konstruiranje pomeni uporabo računalniških sistemov pri načrtovanju, upravljanju in kontroli proizvodnega procesa. Pri tem se uporablja širok spekter računalniški orodij, ki pomagajo inženirjem in CNC-operaterjem strojev pri izdelavi sestavnih delov izdelka.

Za razliko od CAD-a, ki ustvarja dvodimenzionalne in trodimenzionalne modele, je programsko orodje CAM numerično krmiljeno. Če imamo podatke o dimenzijah izdelka, pridobljenih iz modelov in risb, ki so bili ustvarjeni s CAD konstruiranjem, potem s CAM konstruiranjem omogočamo ustvarjati orodja za različne proizvodne postopke.

Poteka na podlagi prenosa informacij iz CAD sistema

Prenos informacij pri CAD/CAM sistemih je izjemno zanesljiv in neproblematičen, zato je zelo majhna verjetnost da bi se del podatkov izgubil. Običajno je tako, da se na osnovi CAD modela generira koda G za obdelavo na stroju, ki pa ga upravlja računalnik.

Medtem ko se CAD uporablja kot pomoč pri modeliranju in konstruiranju izdelkov, pa se CAM uporablja kot programska podpora pri proizvodnih dejavnostih, torej kot upravljanje CNC strojev. CAM konstruiranje v tem primeru pripravi krmilne informacije za CNC obdelavo, robotsko obdelavo in avtomatsko merjenje.

Za CAM konstruiranje so potrebna specifična znanja in izkušnje

Računalniki dobivajo vse večji pomen pri podpori proizvodnje, saj se je takšna računalniška podpora izkazala za zelo učinkovito, celoten proces pa je na ta način veliko bolj enostaven. CAM konstruiranje je tako potrebno za natančen nadzor proizvodnega procesa, še posebej za nadzor strojev, njihovega krmiljenja, orodij in robotov v tovarnah.

Za to vrsto konstruiranja je potrebno izkušeno in izobraženo osebje, ki ima s CAM programskimi orodji veliko izkušenj in tudi specifičnega znanja. Običajno so to proizvodni inženirji in NC-programerji, ki na podlagi izkušenj tekom proizvodnega procesa sprejemajo pomembne odločitve. Vse to pomembno vpliva k avtomatizaciji proizvodnih procesov in s tem na povečano produktivnost proizvodnje, pri čemer je možnost pojava napak minimalna.