Glorjana Veber: „Če dvigujemo lahkoto, ne bomo vzdignili teže.”