Čiščenje industrijskih objektov zahteva prilagodljivost stroki