Čista zaštitna odjeća za medicinsko osoblje je osnova liječenja

Na zdravlje pacijenata u zdravstvenim ustanovama presudno utječe kvalitetna zaštitna oprema u ustanovama, posebno besprijekorno čista zaštitna odjeća za medicinsko osoblje. Ako se pacijenti žele oporaviti, medicinsko osoblje na svojoj zaštitnoj odjeći i na radnim kutama ne smije prijenositi mikroorganizama i infekcija. Zaštitna odjeća u zdravstvu mora ispunjavati i druge zahtjeve, da se medicinsko osoblje u njoj prijatno osjeća i može u njoj bez problema raditi. Kolekcija kvalitetne zaštitne odjeće za medicinsko osoblje finske tvrtke Lindstrom udružuje lijep izgled odjeće i njezinu funkcionalnost.

Zaštitna odjeća je za medicinsko osoblje linija obrane 

Zaštitna odjeća za medicinsko osoblje ima izuzetno važno ulogu unutar bolnica i u ostalim zdravstvenim ustanovama. Uvijek mora biti higijenski čista, jer se inače preko odjeće prijenose infekcije i infekcijske bolesti, koje ugrožavaju živote medicinskog osoblja i pacijenata. Uz to zaštitna odjeća u zdravstvu štiti osoblje od ozljeda s opremom ili kirurškim inštrumentima. Za to je posebno pogodna radna kuta, koja je dugačka i štiti cijeli prednji dio tijela. Važno je, da su hlače, kazaki, majice, radne kute i ostala zaštitna odjeća čistih linija i izrađeni od izdržljivog materijala, koji se može lako održavati, a istodobno mora biti prijatan na otip, jer zdravstveno osoblje u većini primjera stavlja zaštitnu odjeću izravno na kožu. Sve više pažnje se pored kvalitete materijala stavlja na izgled zaštitne odjeće u zdravstvu, koja je klasičnih linija i lijepih dizajna, tako da se osoblje u njoj dobro osjeća. Takva je Lindstromova kolekcija CarePro za bolničko i ostalo osoblje u zdravstvu.

zaštitna odjeća u zdravstvu

Najam radne odjeće u zdravstvu je idealno rješenje 

U zdravstvu su zahtjevi oko higijene i kvalitete materijala zaštitne odjeće vrlo visoki. Higijena je u zdravstvu na prvom mjestu. Pranje zaštitne odjeće mora biti higijensko, materijali moraju biti robustni, da mogu podnijeti pranje na najvišim temperaturama i dezinfekciju. Lindstrom u svojoj cjelokupnoj uslugi iznajmljivanja zaštitne radne odjeće preuzima brigu za sve faze – od procjene o potrebama do nabave zaštitne odjeće, njenog održavanja, pranja i otklanjanja istrošene odjeće, sve to je u zdravstvenim ustanovama neophodno. Higijenu uzimajo u obzir već kod dizajniranja i odabira materijala za zaštitnu odjeću. Kod održavanja odjeće primjenjuju sve mjere za prevenciju infekcija po EU standardu. Higijenskom pranju posvećuju posebnu pažnju, da je zaštitna odjeća za medicinsko osoblje higijenski čista i dezinficirana. Lindstrom zdravstvenim ustanovama prema dogovoru redno dovozi uvijek čistu zaštitnu odjeću, tako da se medicinsko osoblje može u potpunosti posvetiti svojoj profesiji.

Možda vam se svidi