Čistilna naprava pri hiši je dobrodošla pridobitev za vsakega

Čistilna naprava je naprava, ki temeljito očisti in obdela odpadne vode oz. odplake, da te niso več škodljive za ljudi, živali in rastline. Odplake se lahko brez skrbi vrnejo v okolje. Bistvo male čistilne naprave in čiščenja z njo je zaščita narave in vsega živega pred škodljivimi snovmi, še posebej pred težkimi kovinami katere se nahajajo v odplakah. Čiščenje v čistilni napravi poteka s kemičnimi, fizičnimi in biološkimi procesi s katerimi se odstranijo onesnaževalci, ki se nahajajo v gospodinjstvih. Z uporabo male čistilne naprave pri hiši je mogoče odpadne vode očistiti do te mere, da postane zopet pitna. Odplake pa se lahko porabijo drugače. Zakonodaja za male čistilne naprave določa, da jih je potrebno vgraditi tam, kamor javna kanalizacija ne seže. To pomeni, da je potrebno obstoječe greznice preurediti v male čistilne naprave pri hiši, ki bodo učinkovito odstranjevale onesnaževalce iz odpadne vode. Čistilna naprava mehansko čisti odpadno vodo tako, da s posebnimi deli (filtri), ki so vgrajeni v bazene odstranjuje večje dele nečistoč. Šele nato s pomočjo mikroorganizmov biološko očisti odpadno vodo, da lahko potem varno steče spet v naravo. Stvari, ki se znajdejo v hišni čistilni napravi vas lahko presenetijo saj tam najdete vse od krp, sadnih koščic, peska in semen, kamenja, kovinske ter steklene delce, maščobo in celo veje, zato je potrebno redno čiščenje zalogovnika.

Čistilna naprava

Male čistilne naprave – zakonodaja, ki jo je treba upoštevati

Zakonodaja za male čistilne naprave določa, da morajo lastniki ob preurejanju doma ali drugih objektov le te vgraditi, če objekt ni vključen v javno kanalizacijsko omrežje, ali če obstoječe odvajanje odplak in odpadnih voda ne deluje tako kot je predpisano. Za vgradnjo čistilne naprave, ki zadostuje predpisanim standardom je določen čas do konca leta 2021. Takrat odvajanje vode, ki ni predhodno očiščena ter se izteka v okolje brez male čistilne naprave ne bo več dovoljeno. Zakonodaja za male čistilne naprave določa tudi, da morajo te imeti obvezno nadgradnjo kot je določeno z uredbo. Kjer pa je komunalna infrastruktura oz. kanalizacija primerno urejena ne potrebujete čistilne naprave, ampak se morate, po pridobitvi potrebnih dovoljenj, priključiti nanjo, za kar imate določen rok šestih mesecev. Po vgradnji male čistilne naprave, zakonodaja določa, da je potrebno v roku petnajstih dni ko vaša čistilna naprava pri hiši začne delovati, to javiti pristojni javni službi. Pooblaščenec oz. njegov izvajalec, bo med tretjim in devetim mesecem delovanja male čistilne naprave, izvedel potrebne meritve, ki jih opravijo povsod. Predhodno vas bodo obvestili o prihodu. Te meritve zajemajo vse potrebne analize, če vaša hišna čistilna naprava deluje pravilno in po predpisanih standardih. Če čistilna naprava deluje pravilno, boste okoljske dajatve plačevali manj kot poprej, kar tudi določa zakonodaja za male čistilne naprave.

Poznamo različne vrste čistilnih naprav, vse pa imajo skupen cilj

Odpadne vode, ki pritečejo z naselij v reke in nato kasneje v morje s seboj nosijo ogromno škodljivih in celo nevarnih snovi in delcev. Ker smo z leti postali vse bolj okoljsko osveščeni smo ljudje začeli graditi velike in male čistilne naprave. S centralnimi čistilnimi napravami so povezani večji, hišne čistilne naprave pa zadostujejo za domove in manjše industrijske objekte. Če hišna čistilna naprava zadostuje za industrijski objekt se je potrebno prepričati z meritvami, ki jih opravi pooblaščena oseba ali njen izvajalec. Čistilna naprava, ki čisti odpadno vodo to dela samo na način biološkega čiščenja. Odpadki, ki lahko poškodujejo ali uničijo čistilno napravo pri hiši so razne veje in ostale smeti, zato je narejena tako, da se grobi delci ustavijo na filtru oz. na posebnem situ. Mala čistilna naprava je namenjena čiščenju odpadnih voda iz gospodinjstev (kopalnice, pralni in pomivalni stroji, kuhinje, stranišča) do te mere, da jo lahko kasneje uporabite za zalivanje pranje in podobno. Sestavljena je iz mehanskega dela, biološkega prostora in usedalnika, kamor se grobe snovi oz. delci usedajo.

Male čistilne naprave

Hišna čistilna naprava ima veliko dobrih lastnosti in je cenovno ugodna

Čistilno napravo pri hiši odlikuje enostavna tehnologija. Njeno neprestano in zanesljivo delovanje ne potrebuje dnevnega oskrbovanja, saj je sestavljena iz materialov, ki so zelo odporni in imajo dolgo življenjsko dobo. Čistilne naprave pri hiši so lahko narejene iz betona ali poliestra in so cenovno dosti bolj ugodne, kot komunalni priključki. Stroški na letni ravni znašajo pri javnem priključku približno 125 evrov na osebo, za čistilno napravo pri hiši pa boste odšteli nekje od 60 do 80 evrov na prebivalca, to pa pomeni kar precejšen prihranek. Čiščenje male čistilne naprave je zelo učinkovito, poraba energije pa je minimalna. Na nihanje raznih bioloških in hidravličnih obremenitev je praktično neobčutljiva, njena edina slaba lastnost je, da lahko veliki gibljivi deli povzročajo težave. To se rado dogaja pri nepreverjenih čistilnih napravah, zato je potrebno vedno poskrbeti za nakup čistilne naprave znanega proizvajalca, katera zadošča vsem predpisanim standardom, njeni kriteriji pa morajo biti skladni z veljavno zakonodajo. Privoščite svoji hišni čistilni napravi redni servis in praznjenje zalogovnika, pa bo dolgo in dobro delovala.