Družinski zakonik: spremembe in novosti

Novi zakon prinaša razširitev definicije družine; roditeljsko pravico nadomešča s »starševsko skrbjo« ter podaja definicijo otroka. Korist otroka je opredeljena kot načelo.

Vnaprej izražena volja staršev

Starši lahko po novem za svoje otroke poskrbijo tudi za primer smrti, na podoben način, kot lahko svojo voljo izrazijo v oporoki. Starši lahko za svoje otroke izberejo, komu bo otrok po njihovi smrti, ali če zanj trajneje ne bodo mogli skrbeti, zaupan v varstvo in vzgojo. To dolžnost lahko zaupajo sorodniku, posvojitelju ali skrbniku. Odvetnik za družinsko pravo lahko staršem svetuje, kako tako voljo ustrezno in pravno veljavno izraziti.

Odvetnik za družinsko pravo

Predporočna pogodba

Družinski zakonik je v družinsko pravo vpeljal nov institut: pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. »Predporočna pogodba« bo zakoncema omogočala, da bosta pred ali po sklenitvi zakonske zveze  lahko sporazumno določila: premoženjski režim, delitev premoženja, dolžnost, preživljanja. Dogovor lahko velja tudi za primer ločitve.

Sporazumna razveza pred notarjem, pred sodiščem, tožba na razvezo

Zakonca brez skupnih otrok lahko sedaj sporazum o razvezi zakonske zveze skleneta pri notarju. Odvetnik lahko strankam pomaga pri pripravi ustrezne vsebine sporazuma. Zakonca se lahko odločita tudi za sporazumno razvezo pred sodiščem. Lahko se zgodi, da zakonca nista soglasna. Odvetnik za družinsko pravo lahko v tem primeru, kot je bilo to do sedaj, vloži tožbo na razvezo zakonske zveze.

Prenos pristojnosti odločanja iz CSD na sodišča

Sodišče je pristojno za izrekanje ukrepov za varstvo koristi otroka, odločanje o namestitvi otroka v rejništvo ter o imenovanju rejnika pri odločitvi o ukrepih, ki jih izreka. Sodišče bo lahko osebe, kakršnim je prej izrekalo ukrep odvzema poslovne sposobnosti ali podaljšanja roditeljske pravice, lahko po novem postavilo pod skrbništvo. Sodišče bo na predlog CDS odločalo tudi o posvojitvah.