Za trajnostno in krožno gospodarstvo je električno kolo lahko ključno