Gorazd Vertovšek uči učinkovitega upravljanja delovnega časa

Gorazd Vertovšek je magistriral s področja preučevanja gospodarskih družb in podjetništva in uspešno pomaga podjetjem pri organizaciji poslovanja.
Mag. Gorazd Vertovšek poudarja, da učinkovito upravljanje s časom pomaga podjetjem, da uspešno konkurirajo na stalno spreminjajočem se trgu. Mag. Gorazd Vertovšek je priznan predavatelj in odličen učitelj vodstvenih kadrov, ki uspešno uporabljajo pridobljeno znanje upravljanja časa oziroma time managementa in dosegajo nadpovprečne rezultate. Mag. Gorazd Vertovšek je strokovnjak, ki prepozna neodkrite potenciale in jih s pomočjo najboljših metod spremeni v poslovni uspeh.

Gorazd Vertovšek