Gorazd Vertovšek z asertivno komunikacijo pomaga k uspehu

Gorazd Vertovšek je strokovnjak, ki vodi delavnice asertivne komunikacije za vodilne kadre v podjetjih. Sposobnost asertivne komunikacije je pogosto pogoj za zasedbo vodilnih mest v podjetjih. O njej se je možno poučiti preko literature ali knjig, za strokovno usposobljenost pa priporočamo izkustveno delavnico oz trening za vodilni kader, ki ga vodi mag. Gorazd Vertovšek.

S pomočjo mag. Gorazda Vertovška je mogoče odločno in pravično ravnati v vseh poslovnih sferah za vse udeležence poslovnega procesa, tako z zaposlenimi, kot tudi strankami in trgom na splošno.

Gorazd Vertovšek