Spoznajmo gradbene faze v grabeništvu

Da bi novogradnja potekala brez skrbi in večjih zapletov moramo pred začetkom gradnje skleniti gradbeno pogodbo, kjer je določena gradnja od 1. gradbene faze dalje. Gradbena pogodba mora biti čim bolj natančna, vsebovati začetek in zaključek del, vsebovati natančno vrednost del s specificiranim davkom, način obračunavanja del in plačilo del, opredelitev obveznosti naročnika in izvajalca, izvajalčevo jamstvo odlične kakovosti opravljenih del, določbe o opravičljivih zamudah, način obravnave storjenih napak, rok za odpravo teh napak, imena delovodji in nadzornika, izvajalčevo jamstvo odlične kakovosti opravljenih del ter višino kazni ob zamudi.

Novogradnja

1. gradbena faza zahteva dober načrt

Gradnja našega novega doma se začne s 1. gradbeno fazo. 1. gradbena faza se začne s pregledom projekta z nadzornikom, investitorjem in izvajalcem. Tako se lahko vsi seznanijo s potekom gradnje načrtovane hiše. Ko smo pridobili vso potrebno dokumentacijo, se lahko gradnja začne. V 1. gradbeno fazo spada priprava terena za nadaljnjo gradnjo. Pri tem zemljišče očistimo nepotrebnih kamnov, skal, drevja, zasujemo jarke, kotanje in zravnamo teren. Pripravi terena sledi priprava gradbišča, ki je v gradbeništvu temeljnega pomena. Gradbišče ogradimo z ograjo, postavimo sanitarije in vodno oskrbo, postavimo gradbene barake in tablo s podatki o izvajalcu, nadzorniku in investitorju. Ko je gradbišče, pripravljeno sledi zakoličba objekta, ki jo lahko opravi geodet. Zakoličba objekta je prenos tlorisa položaja objekta s projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja na zemljišče. V 1. gradbeni fazi geodet in izvajalec podpišeta zakoličbeni načrt, ki mu sledi izkop gradbene jame za izgradnjo temeljev in temeljne plošče. Izdelava temeljev in hidroizolacija le teh je zaključni del 1. gradbene faze.

Strokovno našrtovanje

2. gradbena faza je odvisna od naših želja

2. gradbena faza se začne, ko je 1. Gradbena faza zaključena. 2. gradbena faza v gradbeništvu je postavitev kletne plošče, pri objektih, ki so podkleteni. Odločitev za gradnjo kleti je odvisna od nas samih in naših potreb po dodatnem prostoru.

Vlivanje betona

3. gradbeno fazo sestavljajo konstrukcijska in krovska dela

3. gradbena faza v gradbeništvu so konstrukcijska dela vseh etaž, konstrukcijska dela podstrešja, izvedba strešne konstrukcije in izvedba krovskih del. Pri konstrukcijskih delih naprej pozidamo zidove ter strope, ki jim nato sledi postavitev ostrešja. Streha je najbolj izpostavljeni in obremenjeni del hiše, saj ščiti vsa dosedanja konstrukcijska dela. Zato mora biti konstrukcija strehe dobro načrtovana ter kvalitetno izvedena. Pri nakupu kritin imamo kar precejšnjo izbiro, zato je pomembno, da izberemo kakovostnejšo kritino, ki nam bo dolgo služila.

Konstrukcija strehe

V 4. In 5. gradbeni fazi se opravijo zaključna gradbena dela

V gradbeništvu 3. gradbeni fazi sledi 4. gradbena faza, ki vključuje izdelavo betonskih tlakov, izdelavo izolacije objekta, notranje in zunanje omete, izdelavo izolacije objekta, postavitev predelnih sten v notranjosti objekta, napeljavo vseh potrebnih inštalacij, talne in stenske obloge, ki zahtevajo mokro vgradnjo, postavitev masivnih stopnišč, ključavničarska dela in kamnoseška dela. 5. Gradbena faza v gradbeništvu so vsa zaključna gradbena dela, kot so zaključitev inštalacij, steklarska dela, slikopleskarska dela in polaganje stenskih in talnih oblog.

Zunanja zaključna dela