Lektoriranje opravimo zelo hitro. Cena je pri nas zelo ugodna.