Kaj je civilno pravo in kaj dober odvetnik za civilno pravo potrebuje?

Definicija civilnega prava je dokaj preprosta in pravi, da je civilno pravo celota pravnih pravil in pravnih načel, ki urejajo osebna in premoženjska razmerja, v katerih so pravni subjekti prirejeni oz. enakopravni drug drugemu in avtonomni. Vendar preprosta definicija nikakor ne pomeni, da je področje civilnega prava enostavno.

Najprej se je potrebno zavedati, da je večina pravnih pravil na področju civilnega prava dispozitivnih, kar pomeni, da se lahko stranke o skorja vsem dogovorijo – upošteva se torej njihova avtonomna volja, ki največkrat ni zakonsko omejena oz. je omejena takrat, kadar bi lahko prihajalo do posega v pravice druge stranke ali tretje osebe.

Civilno pravoSeveda so dispozitivna pravila v nekaterih primerih urejena tudi z zakonom, sploh tam, kjer je varovanje interesa posamezne stranke skoraj nujno. O avtonomiji torej govorimo vse dotlej, dokler pravni subjekti svobodno oblikujejo medsebojne pravice in obveznosti.

Civilno pravo lahko razdelimo na različna področja:

  • obligacijsko pravo (pravo obveznosti);
  • stvarno pravo – (pravo pravic na stvari);
  • dedno pravo – (pravo prehoda lastnine umrlega na dediče);
  • družinsko pravo – (pravo osebnih stanj)

Odvetnik civilnega prava se ukvarja tudi s pripravo pogodb

Ker je področij civilnega prava veliko, lahko vidimo, da nam lahko v primeru spora svetuje le dober odvetnik za civilno pravo, ki razume posamezna posamezna področja civilnega prava in jih zna smiselno povezati v celoto. Dober odvetnik za civilno pravo bo poskrbel za to, da bodo vsi posli civilnega prava izpeljani v korist stranke, poleg tega pa bo stranki pred sklenitvijo posameznega posla natančno razložil okoliščine in posledice pravnega posla, ki ga stranka sklepa ter tako poskrbel predvsem za varnost svoje stranke, pa seveda za varnost drugih udeležencev v posamezni civilni zadevi.

Odvetniki civilnega prava se največkrat ukvarjajo s pripravo in pregledom pogodb civilnega prava, ki so velikokrat zelo obsežne ter zahtevajo natančno poznavanje zakonskih določb in sodne prakse s področja civilnega prava. V zadnjem času je veliko govora tudi o civilnem medicinskem pravu na področju katerega se dobri odvetniki za civilno pravo borijo za pravice pacientov. Poudarek večine civilnih zadev medicinskega prava je na avtonomiji pacienta pri odločanju o posegih v njihovo telesno integriteto zaradi zdravljenja, ki je žal še zmeraj velikokrat kršena. Poleg tega pa se odvetniki velikokrat soočajo tudi z odškodninskimi zadevami, na katere je v veliki meri vplival trend naraščanja odškodninskih tožb proti zdravnikom in zdravstvenim delavcem.