Kaj storiti ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi?

Vsak posameznik, ki se je v svojem življenju že srečal z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, se zaveda, da gre za izjemno delikatno področje, same odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa velikokrat sploh ne pričakujemo in nas tako zadene kot strela z jasnega. Poleg tega se nam v tistem trenutku pojavi kopica vprašanj, na katera si ne znamo odgovoriti, odgovor pa vseeno nujno potrebujemo. Običajno se nam pričnejo postavljati vprašanja o odpovednem roku, odpravnini, morda tudi o izrabi dopusta ali o izplačilu regresa. Ko delavec ali delodajalec prekineta pogodbo o zaposlitvi, morata pri tem upoštevati možnost odpovednega roka. Odpovedni rok služi tako delavcu, kot delodajalcu – delavcu služi, da si poišče novo zaposlitev, delodajalcu pa, da poišče novega delavca. Teči začne naslednji dan po vročitvi odpovedi. Po izteku odpovednega roka se pogodba prekine. Odpovedni rok je lahko dogovorjen že v pogodbi, v nasprotnem primeru pa se upošteva minimalni zakonsko določeni odpovedni rok.

Priročnik ”Odpoved pogodbe o zaposlitvi” podaja odgovore na številna vprašanja

Ker je takšnih in podobnih vprašanj ob prejemu odpovedi pogodbe delovnega razmerja še veliko več, sta se delovnopravna strokovnjaka Miha Šercer in mag. Nina Scortegagna Kavčnik odločila, da spišeta priročnik, ki bo obvezno čtivo vsakomur, ki se je že ali se bo srečal z delovnopravnim področjem. Priročnik je prav tako nepogrešljiv pomočnik številnim pravnim in drugim strokovnjakom, ki se srečujejo z delovnim pravom. Odgovore na svoja vprašanja pa bodo v njem našli tudi tisti, ki so se srečali z izgubo zaposlitve in se spopadajo s številnimi vprašanji, kako se v tej situaciji znajti. Prvič je priročnik izšel že leta 2017, vendar sta se od takrat delovnopravna zakonodaja in sodna praksa, ki jo ureja, nekoliko spremenili, zato sta se avtorja odločila, da bosta priročnik dopolnila in posodobila. V prenovljenem priročniku  Odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko najdete odgovore na različna vprašanja, ki se posameznikom ob vročitvi odpovedi pogodbe o zaposlitvi navadno zastavljajo. Med drugim avtorja v priročniku odgovarjata na vprašanja, kot so na primer:

 • Ali lahko delavec med čakanjem na delo doma koristi letni dopust?
 • Ali se odpravnina izračuna od obračunanih ali izplačanih plač?
 • Pri kateri odpovedi je obvestilo o nameravani odpovedi še vedno obvezno?
 • Kaj narediti z delavcem, kateremu zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela odpovemo pogodbo o zaposlitvi na zadnji dan poskusnega dela s 7-dnevnim odpovednim rokom?
 • Ali lahko invalidu odpovemo pogodbo zaradi nezmožnosti kljub negativnemu mnenju Komisije za ugotovitev podlage za odpoved?
 • Kje je meja med krivdno in izredno odpovedjo?
 • Ali je začasna nezmožnost za delo zakonita podlaga za odpoved pogodbe iz razloga nesposobnosti?
 • Kaj mora delodajalec predhodno narediti, da je odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela zakonita?
 • Kako odpovemo pogodbo poslovodnemu delavcu, prokuristu in vodilnemu delavcu?
 • Kaj so to pričakovani delovni rezultati pri odpovedi zaradi nesposobnosti in kakšni morajo ti biti?
 • Ali je dopustno delavcu odpovedati pogodbo iz poslovnega razloga in mu hkrati ponuditi novo, v kateri je spremenjen le znesek plače?

V pričakovanju izdaje Komentarja Zakona o splošnem upravnem postopku

Slovenska pravna stroka pa vse glasneje izraža potrebo po komentarju še enega izmed zelo pomembnih in široko uporabljanih zakonov – Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Mirno lahko rečemo, da je Zakon o splošnem upravnem postopku eden izmed najbolj pomembnih slovenskih zakonov, saj je vsako leto na področju Republike Slovenije izdanih približno deset milijonov upravnih odločb, kar nekaj izmed njih pa postane tudi predmet sodne presoje. Vendar kljub temu pri interpretaciji zakonskih norm še vedno velikokrat prihaja do težav in razhajanj, zato je stroka izrazila potrebo po njegovem komentarju. Do danes je bil ZUP komentiran le nekajkrat od zadnjega komentarja pa je preteklo že vrsto let in zato je potreba po novem komentarju ZUP, ki bo v skladu s sodno prakso zelo velika. S tem namenom smo se v knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. odločili, da v so-založništvu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani izdamo nov komentar ZUP. Pri sestavi komentarja sodeluje skupina vrhunskih slovenskih strokovnjakov, ki zajema vse od akademikov do sodnikov in praktikov, na čelu z urednikoma dr. Erikom Kerševanom in prof. dr. Polonco Kovač. Komentar bo izšel v dveh knjigah. Prva bo obsegala okorg 500 strani in bo zajemala splošna poglavja ZUP (členi 1–124), druga pa se bo osredotočila na faze postopka (členi 125–325). Izid prve knjige je načrtovan v prvi polovici leta 2020, izid druge knjige pa jeseni 2020.

Delo bo naravnano praktično in bo zato prijazno vsem, ki se pri svojem delu ukvarjajo z upravnim pravom. V veliko pomoč bo tako odvetnikom kot tudi sodnikom in tožilcem ter seveda vsem, ki delujejo v upravnih postopkih. Z veseljem pa ga bodo prebirali tudi študentje, ko se bodo z vsebino upravnega prava srečali prvič, saj jim bo komentar ZUP pomagal razumeti določbe, ki jih najdejo v zakonu.

V spletni knjigarni uradnega lista lahko najdete številne druge pravne knjige

V naši spletni knjigarni lahko najdete še številne druge pravne knjige. Kot najstarejša pravna založba v Republiki Sloveniji se lahko pohvali s številnimi zakoni in pravnimi priročniki, manjka pa niti teoretičnih pravnih knjig, ki jih potrebujejo pravniki z najrazličnejših področij. Med zelo iskanimi so dan danes tudi Družinski zakonik s komentarjem ter Veliki znanstveni komentar KZ-1, velikokrat pa stranke posegajo tudi po Priročniku za uporabo javnega naročanja v praksi.

Ker se zavedamo, da smo velikokrat časovno omejeni, poleg tega pa zaradi novega virusa z nekoliko manjšim navdušenjem zapuščamo udobje lastnega doma, vam v podjetju Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. omogočamo nakup pravnih knjig kar preko spleta. Knjige vam bomo skrbno pripravili in dostavili na želen naslov.