Kaj ureja nov Družinski zakonik?

Družinski zakonik je bil kar nekaj časa polemika širše slovenske javnosti. S sprejetjem pa je na to področje pripeljal veliko novosti. Na splošno še zmeraj ureja zakonsko zvezo oz. izvenzakonsko skupnost ter razmerja med starši in otroci, poleg tega pa nudi z novimi instituti dodatno zaščito otroku. V uvodnih pojasnilih, ki obsegajo več kakor 150 strani, prof. dr. Barbara Novak podaja celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Posebno pozornost avtorica namenja koristim otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. Avtorica opozarja na številne sporne določbe in odprta vprašanja ter predlaga rešitve zanje. Zmotno pa je prepričanje mnogih ljudi, da Družinski zakonik ureja tudi istospolno partnersko skupnost, saj je le-ta urejena v drugem zakonu.