Kaj vse spreminja nov družinski zakonik?

Družinsko pravo je relativno zapleteno področje, saj je navadno prežeto s čustvi posameznikov, dotika pa se tudi najmlajših državljanov, ki jih je potrebno posebej zaščititi. Družinski zakonik v slovensko legislativo vnaša mnogotere novosti in s tem skuša poskrbeti tudi za najbolj ranljive. Osredotoča se predvsem na razmerje med starši in otroci, seveda pa se spušča tudi v samo razmerje med zakoncema oz. izven zakonskima partnerjema. Zmotno pa je mišljenje, da Družinski zakonik ureja tudi istospolno partnersko skupnost – le-ta je urejena v posebnem zakonu, ureja pa nov Družinski zakonik razmerja med otroci in starši, ki živijo v istospolni partnerski skupnost. Nasploh lahko rečemo, da je nov Družinski zakonik pripravljen tako, da ščiti najmlajše in s tem tudi najbolj ranljive.