Kako pomembno je javno naročanje za Republiko Slovenijo?