Kvalitetno krovstvo in kleparstvo

Krovec razume oziroma zna brati tehnične risbe in se pri delu po njih ravna. Obvlada osnove tesarstva in stavbno kleparska dela. Dobro pozna tudi vremenske razmere, v katerih lahko varno opravlja svoje delo. Tako je sposoben tudi sam pripraviti ustrezno podlago za različne vrste kritin in določiti vrsto, obliko in velikost kleparskih izdelkov, ki jih potrebuje pri prekrivanju strehe. Seznanjen je s pravilno uporabo orodij, ki jih uporablja, in s pravilnimi postopki skladiščenja ter transporta strešne kritine. Ker se tesarstvo, krovstvo in kleparstvo v današnjem času vedno bolj prepletajo, podjetja združujejo tovrstne poklice in nudijo celotno paleto krovskih del – tako stavbno kleparska dela, kleparska dela na strehi, krovsko kleparska dela, kot tudi tesarska dela.