Lektoriranje besedil obsega izjemno natančno in zahtevno delo