Lektoriranje besedil obsega izjemno natančno in zahtevno delo

Lektoriranje v našem podjetju izvajamo že dolga leta. Najpogosteje izvajamo lektoriranje besedil, ki so strokovna. Pogosto je potrebna tudi kombinacija, ki vključuje lektoriranje in prevajanje, saj so številne naše stranke študenti, ki morajo v angleški jezik prevesti tudi povzetek diplomske naloge, magistrskega dela ali pa doktorske disertacije. Takšna kombinacija je aktualna, če študent obvlada tehnično področje in svojo nalogo uredi sam. Če pa je študentova angleščina odlična, da prevajanje s strani profesionalca niti ni potrebno, a je študent slabši na tehničnem področju, pa se pri nas odloči za lektoriranje in tehnični pregled diplomske naloge, magistrskega dela oziroma doktorske disertacije.

Lektoriranje besedil naj opravi človek

V današnjem času se vse več sliši za lektoriranje na spletu, kjer vam lektoriranje namesto človeka opravi kar program, ki temelji na algoritmih. Na žalost pa takšno lektoriranje na spletu nikoli ni tako natančno, kot bi bilo potrebno: če želite res kvalitetno lekturo, vam svetujemo, da se ne zanašate na online lektoriranje in prevajanje. V prihodnosti bodo tudi ti programi verjetno napredovali do te mere, da bodo nadomestili človeka, vendar v tem trenutku še nismo tam. Naša velika prednost je tudi v tem, da lektoriranje in tehnični pregled opravimo v zelo kratkem času, kar je koristno za naše stranke, od katerih je približno polovica v časovni stiski, ko nas pokliče.

Prevajanje Jezični dohtar

Lektoriranje je prva obramba vsakega jezika

Lektoriranje je delo, ki je nujno, da se jezik ohrani v dogovorjeni obliki in se v času le minimalno spreminja. Pred stoletji, ko se na jezik ni pazilo in je bil prepuščen samemu sebi, so bila med posameznimi pokrajinami istega ljudstva prisotna tako izrazita narečja, da se ljudje, ki so živeli sto ali dvesto kilometrov narazen, ob srečanju skoraj niso razumeli. To stanje je še vedno nekoliko opazno pri slovenskih narečjih, ki se med seboj močno razlikujejo. Na drugi strani pa se jezik ni spreminjal samo geografsko, ampak se je še bolj spreminjal v času. Zaradi te situacije se je zgodilo, da jezik, ki so ga govorili v neki točki v času čez nekaj sto let običajnim ljudem ni bil več razumljiv. Tako je bilo težko slediti tudi lastni zgodovini. Zato je v modernem času, ko smo ljudje zelo natančno definirali pravila jezika, ki naj bi jih pripadniki enega naroda v svoji javni komunikaciji spoštovali, lektoriranje besedil nujno, ker je to edini način, da se ohrani uniformnost jezika, ki je v luči navedenih razlogov koristna. Lektoriranje namreč ni nič drugega kot umetno in do neke mere prisilno onemogočanje poizkusov govorcev, da bi s svojo osebno, pokrajinsko in tudi vrstniško prevladujočo rabo jezik skazili in ga razvijali v nepredvidljivo smer.

Lektoriranje besedil zahteva dobro poznavanje jezika

Lektoriranje je dejavnost, ki je ne more opravljati vsakdo. Nekatere institucije, kot so denimo posamezne fakultete, zato postavljajo pogoje, kdo sme lektorirati. Najpogosteje zahtevajo, da to opravi diplomirani slovenist ali profesor slovenščine. Toda zagata je v tem, da vsi slovenisti in profesorji slovenščine niso usposobljeni, da bi bili lektorji. Profesionalno lektoriranje besedil namreč zahteva poseben trening. Vsakodnevno lektoriranje vsaj nekaj mesecev namreč šele človeku omogoči, da je sposoben delo opraviti korektno in kakovostno, saj se mu izostri čut za zaznavanje napak, ki jih nevešče oko pogosto spregleda. Zato se številni diplomirani slovenisti in profesorji slovenščine tovrstnega dela branijo. Še več. Nekateri uspešni profesionalni lektorji slovenskega jezika te izobrazbe sploh nimajo.

Lektoriranje pri nas opravimo hitro

V dolgih letih našega dela smo se navadili, da se našim strankam, ki študirajo, zelo mudi. To ni nič nenavadnega, saj je diplomska naloga v bistvu znanstvena monografija, ki jo je težko napisati. Poleg tega je delo tudi zamudno, saj je ves čas potrebno preverjati oz. iskati nove vire. Treba je zadostiti stroki, pravilom fakultete in navsezadnje tudi muham mentorja ter zahtevam komisije. V tem procesu za zaključek, ko je treba nalogo spraviti v tisk zmanjka časa. Ker svoje delo obvladamo in smo vajeni delati pod časovnim pritiskom, največji večini naših strank iz študentskih vrst uspešno pomagamo iz časovne stiske. Treba pa je poudariti, da čeprav smo v normalnih okoliščinah za študente najcenejši na trgu, v primeru viška sezone in ob hudih urgencah dvignemo ceno na enoto. Višek sezone v lektoriranju za študente je sicer junija, zadnjo tretjino avgusta in večji del septembra. Zato vam priporočamo, da si – če je to le mogoče – ne dovolite, da bi zapadli v časovno stisko, ker bo to cenejše za vas in lažje za nas.