Lektoriranje diplomske naloge je skoraj na vseh fakultetah obvezno