Čiščenje odpadne vode z napredno tehnologijo

Zaradi vse večje skrbi za okolje so spuščanje odplak v jarke, potke in gozdove prepovedali z zakonom. Zakonodajo o urejanju in odvajanju odpadnih voda, ki je sedaj poenotena z evropsko, je urejena v večih zakonskih predpisih. Izpustov odpadne vode v naravo je konec.

Male komunalne čistilne naprave so namenjene čiščenju odpadne vode, kjer se voda očisti do mere, da jo lahko vrnemo v okolje. Za čiščenje odpadne vode lahko izbiramo med čistilnimi napravami, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo in tistimi, ki jo ne. Kateri sistem bomo izbrali in katero čistilno napravo je odvisno od naših potreb in našega gospodinjstva. Katerokoli izberemo je najbolj pomembno da jo vzdržujemo. Naša čistilna naprava mora biti urejena tako, da ne sme priti do nevarnosti za okolja in nedovoljenih obremenitev, funkcije in stanje naprave je neovirano ter da predvidene količine odpadne vode ne presežejo dovoljene meje.