Nepovratna sredstva za gradnjo apartmajev in črpanje evropskih sredstev