Odpoved pogodbe za nedoločen čas – kakšna so zakonska določila?