Odpoved delovnega razmerja – kakšna so zakonska določila?