Odvetnik za nepremičninsko pravo pomaga s številnimi nasveti

Prodaja in nakup nepremičnine sta postopka, s katerimi se večina posameznikov sreča zgolj enkrat ali pa nekajkrat v življenju, zato se lahko na prvi pogled zdi, da je postopek nakupa nepremičnine kompleksen in poln zank. Če poiščemo pomoč odvetnika za nepremičninsko pravo se bomo izognili potencialnim pastem, ki bi nas na poti do nakupa naše nepremičnine lahko čakale in v katere bi se lahko zaradi pomanjkanja ustreznega znanja lahko ujeli.

nakup nepremičnine

Pred nakupom nepremičnine moramo nujno preveriti stanje v zemljiški knjigi

Pri nakupu nepremičnine moramo biti pozorni na stanje v zemljiški knjigi. V njej moramo preveriti kdo je pravni lastnik nepremičnine, ali so na nepremičnini vpisane hipoteke, služnosti, morebitni spori in podobna stanja, ki bi nam lahko kasneje kratila našo lastninsko pravico. Do izpiska iz zemljiške knjige dostopamo zelo enostavno, saj ga lahko pridobimo že samo v nekaj minutah preko portala e-Sodstvo. Vendar pri nakupu nepremičnine niso pomembni zgolj podatki, ki jih najdemo v zemljiški knjigi. Dober odvetnik nas bo pri nakupu nepremičnine opozoril tudi na to, da v primeru, ko želimo v nepremičnini prebivati, moramo že pred nakupom dobro pregledati okolico in ugotoviti ali nam dane razmere v soseski ustrezajo. Dobro se je dogovoriti tudi o tem, kako poteka vzdrževanje skupnih prostorov, v primeru, da se stanovanje nahaja v večstanovanjski stavbi.

Ko smo vse to preverili se lahko s prodajalcem nepremičnine dogovorimo za nakup, podlaga katerega je kupoprodajna pogodba. Pogodba mora vsebovati podatke o kupcu in prodajalcu, podatke o nepremičnini, znesek in način plačila kupnine, morebitne hipoteke in ostala bremena, ki bremenijo nepremičnino, ter zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega se bo kupec vpisal kot novi lastnik v zemljiški knjigi.

Kakšen davek je potrebno poravnati pri nakupu nepremičnine?

Seveda pa se veliko ljudi po pomoč odvetnika za nepremičnine zateče tudi zato, ker se sprašuje kako je s plačilom davka pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine. Pri novogradnjah se obračunava 22 % DDV, zavezanec za plačilo davka pa je prodajalec – lahko pa se stranki dogovorita tudi drugače in davek tako poravna kupec nepremičnine. Nižja 9,5% stopnja DDV velja stanovanjske nepremičnine in sicer za stanovanja do 120 m2, ter za enostanovanjske hiše do 250 m2 uporabne površine. Uporabno površino izračunamo tako, da seštejemo površine bivalnih prostorov. Davčna osnova je prodajna cena nepremičnine.