Na katerih področjih so pravni nasveti dandanes v Sloveniji najbolj iskani?

Področje prava je dandanes izjemno razgibano, s širitvijo področji prava pa se je pojavila tudi potreba po bolj podrobnih in specifičnih pravnih nasvetih. Pravni nasveti so iskani na prav vseh pravnih področjih, pa naj govorimo o civilistiki (ki zajema tako gospodarsko kot tudi družinsko in dedno pravo), kazenskem pravu ali pa zgolj o prekrških, pravne nasvete posameznik dandanes potrebuje pravzaprav na vsakem koraku.

Ljudje se k pravnemu svetovanju velikokrat zatekajo v primeru dedovanja

Še posebej pa je pravno svetovanje atraktivno v primeru dedovanja. Za pravno svetovanje v primeru dedovanja se je priporočljivo odločiti prav vsem posameznikom, ki se v teh težkih časih spopadajo še s pravno platjo tragičnega dogodka, ki je (žal) velikokrat zelo dolg in mukotrpen. Postopek dedovanja je postopek v katerem bodo pravice in obveznosti zapustnika prešle iz umrlega na njegove dediče. V Republiki Sloveniji poznamo dve pravni podlagi po katerih lahko posameznik deduje, in sicer:

  • zakon ali
  • oporoka

Oporoka ima seveda prednost pred zakonom, saj gre za izraz in za upoštevanje volje zapustnika, vendar je tudi ta omejena z nekaj zakonskimi instituti. Najbolj znan institut je institut nujnega deleža, ki nekako ščiti najožje zapustnikove sorodnike pred prezrtjem. V primeru, da svojih najbližjih zapustnik v oporoki ni omenil, se lahko le-ti tako sklicujejo na nujni delež, ki jim pripada že po zakonu. Kdo so nujni dediči in koliko znaša nujni delež je določeno v Zakonu o dedovanju, ki opredeljuje tudi dedne rede – stopnjo sorodstva z zapustnikom, ki vpliva na to, kdo bo po zapustniku dedoval.

Velikokrat se ljudje za pravno svetovanje odločijo tudi zaradi razveze zakonske zveze, ki se v Republiki Sloveniji lahko zgodi sporazumno ali pa na tožbo. Pri razvezi zakonske zveze bo šlo predvsem za pravne nasvete o delitvi premoženja, skrbništvu nad otroci, pa tudi o stikih z otroci in preživnini. V primeru skupnih otrok bosta morala partnerja pred razvezo zakonske zveze obiskati tudi Center za socialno delo, kjer bodo skupaj poskrbeli za otrokovo dobrobit.

Pravna pomoč je dobrodošla tudi pri sestavi in podpisu različnih pogodb

Poleg dedovanja in razveze zakonske zveze so pravne storitve iskane tudi pri sklepanju različnih pogodb. S pravnimi nasveti odvetniki tako strankam pomagajo varovati in uveljavljati njihove pravice pri sestavljanju in sklepanju najrazličnejših pogodb (kupoprodajnih, gospodarskih, pogodb o zaposlitvi idr.) ter jih še pred podpisom pogodb opozorijo na morebitna tveganja.