Predporočna pogodba – premalo ljubezni ali ravno prav razuma?

Predporočna pogodba je širši javnosti poznana predvsem iz ameriških filmov. Pojavlja se kot t.i. »prenup« (prenuptial agreement), ki ga v filmih prikazujejo predvsem v situacijah, ko pride do poroke premožnejšega partnerja z manj premožnim partnerjem. Takrat starši partnerja, ki bo v zakon »prinesel« bistveno več premoženja, le-temu svetujejo, ali pa zakon celo pogojujejo s sklenitvijo predporočne pogodbe. Odvetnik za družinsko pravo je praviloma najet s strani osebe, ki si na ta način želi zavarovati svoje premoženje. Ob tem se zelo pogosto pojavi vprašanje ljubezni; ali se partnerja nimata dovolj rada, da že vnaprej predvidevata ločitev, oziroma ali premožnejši od partnerjev drugega nima dovolj rad, da bi z njim delil vse svoje premoženje.

Delitev skupnega premoženja

Ločitev: delitev skupnega premoženja, delež na skupnem premoženju

Družinski zakonik (DZ) določa, da v skupno premoženje zakoncev spada vse, kar sta zakonca med trajanjem zakonske zveze (življenjske skupnosti) pridobila z delom ali odplačno. Domneva se, da sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka, zakonca pa lahko s tožbo ali ugovorom uveljavljata, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. »Filmsko bogastvo«, dediščine, darila, odškodnina za nepremoženjsko škodo enega izmed partnerjev pri nas praviloma predstavljajo njegovo posebno premoženje (in ob delitvi premoženja ob ločitvi ostane njegovo). Še tako dober odvetnik za družinsko pravo v našem pravnem sistemu ne more doseči, da bi partner pridobil delež na posebnem premoženju drugega partnerja ob ločitvi. Predmet delitve predstavlja le skupno premoženje.

Kdaj pride v poštev pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij

»Predporočna pogodba«, »ženitna pogodba« oziroma, kot se to imenuje pri nas,  pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, se lahko med partnerjema po novem Družinskem zakoniku (DZ) od sredine aprila 2019 sklene pred poroko, lahko pa jo partnerja skleneta tudi kadarkoli v času trajanja zakonske zveze. Ob tem sta si med seboj dolžna razkriti vse svoje premoženje. Odvetnik za družinsko pravo lahko partnerjema predstavi načine, kako urediti medsebojna premoženjskopravna razmerja, da bi dosegla svoj pravi namen. Partnerja se lahko sporazumno dogovorita o svojih premoženjskih razmerij ter se na ta način tudi bolje spoznata. Lažje se vnaprej zavarujeta pred tem, da bi se kasneje počutila prikrajšana, vsaj deloma si lahko prihranita tudi dolgotrajnost morebitnega ločitvenega postopka. S pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij se zakonca lahko sporazumeta tudi o medsebojnem preživljanju ter skleneta tudi sporazum o preživnini za primer razveze zakonske zveze.