Prevajalec za sojenja, pogodbe in drugo prevajanje besedila

Prevajalec ima odgovorno nalogo, da ohrani pomen izvirnega besedila in ga dovolj razumljivo, morda tudi strokovno predstavi bralcu. Vsakdo, ki govori tuji jezik, še ni dovolj usposobljena oseba za uradno prevajanje besedila. Za zahtevnejše projekte, prevajanje pogodb, sploh pa za sodno prevajanje nujno potrebujete profesionalca. Gre za vaš osebni ali poslovni ugled, lahko pa tudi za pravno varstvo. Prevajalska agencija AdriatIQa za vas poskrbi z mrežo odličnih prevajalcev, ki obvladajo več kot 30 svetovnih jezikov. Zagotovimo vam primernega jezikoslovca ali naravnega govorca določenega jezika, ki vam bo pripravil želeno besedilo v najkrajšem možnem času.

Ponašamo se prevodi za najrazličnejša področja, od tehnologije, medicine, prava, financ. Ena naših najpogostejših dejavnosti je tudi kakovostno sodno prevajanje (sedež v Ljubljani). Sodni prevajalec je civilnopravno odgovoren za opravljeno delo in za pravilnost prevoda jamči z žigom in lastnoročnim podpisom. Samo pravno overjen dokument se v tujini priznava kot original in je veljaven na uradih in sodiščih. Med različne naloge za prevajanje besedila spada tudi prevajanje pogodb, za kar poskrbimo s strokovnjaki različnih strok. Poznajo tako specifike področja kot jezikovna pravila in kulturne razlike. Za zanesljiv, natančen in pravopisno brezhiben prevod besedila se obrnite na našo agencijo.

Prevajanje zahtevnega besedila