Slab prevod pogosto povzroči veliko škode

V prevajalski agenciji so zaposleni strokovno usposobljeni prevajalci in tolmači, ki imajo s prevajanjem besedil dolgoletne izkušnje. Prevodi gradiv morajo biti opravljeni natančno in profesionalno, ob tem pa agencije za prevajanje uporabljajo najsodobnejša prevajalska orodja (računalniško podprto prevajanje ali orodja CAT), kar zmanjšuje stroške prevodov in skrajša čas izdelave prevoda. Poleg natančnega in strokovnega prevajanja in tolmačenja, prevajalske agencije nudijo tudi storitev  lektoriranja prevodov. Lektorji prevajalskih agencij so izkušeni in natančni, poskrbijo za kakovosten slog besedil in popravijo pravopisne in slovnične napake, zagotovijo pomensko ustreznost prevoda ter so dosledni pri uporabi terminologije. Agencije za prevajanje pa nudijo tudi samostojno storitev lektoriranja besedil.

Prevajalska agencija

Pri prevajanju besedil se hitro izkaže, da je najnižja cena prevoda pravzaprav daleč najvišja. Pri nastopu na tujem tržišču je nestrokovni jezikovni pristop za podjetje lahko nemudoma usoden. Največkrat pride do napak, ko prevode preverjajo samooklicani strokovnjaki, ki niso materni govorci jezika, saj jim lahko zaradi nezadostnega poznavanja jezika napaka kaj hitro uide. Slab prevod pa lahko hitro povzroči veliko škode in izgubo časa ter energije, zato je nujno, da ga opravi preverjeno dobra prevajalska agencija, ki jo odlikujejo zanesljivost, strokovnost in zaupnost.