Sodni tolmač izvede prevajanje uradnih dokumentov in tolmačenje

Sodni tolmač je prevajalec, posebno izurjen in usposobljen za tolmačenje oziroma prevajanje govora pri postopkih na sodišču. Izkušen sodni tolmač ima poleg perfektnega znanja jezikov in sposobnosti, da hitro, zbrano in pravilno prenese pomen govora, tudi primerno strokovno in pravno znanje, da lahko učinkovito in kakovostno opravlja svoje delo. Ti prevajalci za svoje delo pridobijo odločbo Ministrstva za pravosodje (MP), ki jih imenuje za stalne sodne tolmače. V naši ekipi zaposleni sodni tolmači poskrbijo tudi za prevajanje uradnih besedil v pisni obliki in zagotovijo pravno veljavne sodne prevode.

Zakonsko veljavni sodni prevodi

Sodni prevodi so overjeni, uradno veljavni doma in v tujini ter se lahko uporabljajo kot izvirnik. Naši sodni tolmači so izkušeni in specializirani za sodno prevajanje vseh vrst dokumentov in listin. Storitve nudimo podjetjem in posameznikom. Z nami lahko stopite v stik, ko potrebujete sodne prevode pogodb in drugih poslovnih dokumentov, letnih poročil, delovnih poročil, osebnih dokumentov, zdravniških in šolskih spričeval, različnih diplom in podobno. Vaše dokumente obravnavamo skrbno in zaupno ter poskrbimo za natančen in hiter prevod. Sodni prevod tvorita besedilo v originalu in njegov prevod v želeni jezik. Za ustreznost prevoda jamči sodni tolmač, in sicer s svojo izjavo, podpisom in žigom. V naši agenciji prevajamo v številne jezike in nudimo storitve v različnih jezikovnih kombinacijah. Delamo s platformo TAIA, ki nam omogoča hiter, pregleden in dober potek dela.

Kako poteka sodno prevajanje s TAIA?

Po odločitvi za kakovosten prevod uradnega dokumenta najprej oddate povpraševanje po elektronski pošti. Svoj dokument nam posredujete z osebno oddajo ali po pošti, lahko pa tudi v elektronski obliki. Po pregledu dokumenta sestavimo ustrezno ponudbo. Ponudbo vam nato damo v potrditev – potrdite jo po navadni pošti ali z e-pismom. Ko prejmemo vašo odobritev, lahko začnemo s prevajanjem. Dela se loti kvalificiran sodni tolmač, ki je pridobil licenco za sodno prevajanje dokumentov. Rednim strankam, zadovoljnim z opravljenim delom, omogočamo, da bo ob vsakem naročilu njihove sodno overjene prevode pripravil isti sodni tolmač. Ko slednji konča z delom, sledi revizija – pregled kakovosti prevoda. Ta je zaupan strokovnjaku, ki dobro obvlada področje oziroma tematiko določenega dokumenta. Nato se prevod natisne in se ga z notarsko vrvico poveže z izvirnikom ter na koncu požigosa. Ob končanem delu vas obvestimo, vaš prevod vam lahko dostavimo osebno ali pa ga prevzamete sami na našem sedežu.

 Sodni prevajalci so uradno licencirani, kar zagotavlja njihovo strokovnost in usposobljenost. Poleg tega se naša agencija ponaša še s pridobljenim certifikatom po standardu ISO 17100: 2015. Ta zagotavlja jezikovne, besedilne, raziskovalne, kulturne in tehnične kompetence prevajalcev ter njihove izkušnje in kvalifikacije, poudarek pa je tudi na ustrezni komunikaciji med stranko in prevajalcem. To utemeljuje izbiro TAIA kot dobro odločitev.

Sodni prevodi: cenik

Cenik sodnih prevodov se določi glede na vrsto in zahtevnost besedila ter jezikovno kombinacijo, v kateri bo opravljen prevod. Ko nam pri oddaji naročila posredujete dokument, ga pregledamo, sestavimo ponudbo in vas o tem obvestimo. Najmanjša obračunska enota je sicer ena avtorska stran, prevod pa praviloma obračunamo po besedilu v izvornem jeziku (izjemoma po ciljnem jeziku). Za več informacij lahko z nami stopite v stik preko obrazca na naši spletni strani.

Tolmačenje – prevajanje govora

S to storitvijo zagotovimo prenos govora in poskrbimo, da natančno in dosledno prevajamo pomen povedanega med uporabniki, ki govorijo oziroma razumejo različne jezike. Posredovanje govora torej poteka v živo, na različnih formalnih dogodkih in pri drugih priložnostih. Prevajajo se različni jeziki in jezikovne kombinacije; tolmači pa se tudi znakovni jezik. To je kompleksno in umsko zahtevno delo: tolmač mora biti zmožen velike koncentracije, pozornega poslušanja in odličnega razumevanja izvornega jezika ter hitrega in učinkovitega (sprotnega) prevajanja govora v jezik ciljne države. Izkušeni tolmači zaznajo in prenesejo vsebino in pomen, semantične elemente (ton in register) ter namen in učinek povedanega. Ločimo dve vrsti tega procesa: simultano (istočasno) ter konferenčno (konsekutivno) tolmačenje. Pri prvem tipu prevajanje sporočila poteka hkrati oziroma ob izvirnem govoru, pri drugem tipu pa se proces prevajanja govorjene besede odvija zaporedno, po »kosih«. Pri TAIA zaposlujemo vešče sodne tolmače in tolmače, ki prevzamejo delo na sestankih in konferencah. Naročilo in izvedba tolmačenja s TAIA poteka v več korakih. Najprej nam seveda posredujete svoje povpraševanje in priskrbite informacije o lokaciji in časovnem trajanju dogodka, tematiki govorov, vrsti tolmačenja in jezikovni kombinaciji. Na podlagi teh podatkov se oblikuje ponudba. Po vašem naročilu tudi izberemo najbolj ustrezno ekipo tolmačev; prilagodimo jo poslušalstvu na dogodku in njegovi vsebinski tematiki. S tem sestavimo tudi končno ponudbo in vam jo pošljemo. Naši tolmači se bodo lahko kar najbolje pripravili, če nam boste posredovali tudi napisane govore, časovnico in drugo dokumentacijo v zvezi z dogodkom. Opravili bodo temeljito analizo tematike in se organizirali za učinkovit potek dela. Prevzeli bomo tudi samo organizacijo na dan dogodka in poskrbeli za prevoz in nastanitev tolmačev ter njihovo prisotnost na konferenci ali sestanku. Zagotavljamo seveda strokovno opravljeno delo tolmačev in njihovo dobro pripravljenost.