Strešniki so pomemben dejavnik zaščite našega doma