Oznake: Proteini u hrani tablica

tablica

Proteini u hrani

Proteini u hrani su polazište svake pa tako i sportske prehrane, koju možemo okarakterizirati i kao proteinsku prehranu. Premda je dostatan unos proteina ključan za praćenje nutritivnih potreba sportskih treninga, njihova nominalna količina nije...