Življenje brez tiska nikoli ne bo mogoče, čeprav mnogi govorijo drugače