Upravljanje s časom

Upravljanje s časom muči marsikoga. Gorazd Vertovšek vas v okviru usposabljanj, ki jih pripravljamo v podjetju VEG&SAM, nauči, kakšno je zares učinkovito upravljanje s časom. Gre za enega vodilnih strokovnjakov na tem področju. Usposabljanja, ki jih vodi Gorazd Vertovšek, uspešno prepletajo teoretično znanje z zelo koristnimi praktičnimi napotki. Ker je učinkovito upravljanje s časom seveda še posebej pomembno v podjetjih, so to usposabljanja, ki se jih pogosto udeležujejo tudi vodstveni kadri. Dobrodošli!

Gorazd Vertovšek