Sodni prevodi mora biti pripravljen kakovostno in brezhibno

Sodni prevod je uradni prevod, ki je pravno veljaven in uporaben v vseh pravnih zadevah. Sodno prevajanje potrebujemo takrat, kadar se v sodnem postopku uporablja jezik, ki ni uraden jezik sodišča. Prevod, ki ga mora izdelati sodni prevajalec, je veljaven v Republiki Sloveniji, kadar je preveden v slovenski jezik ter v tujini, kadar gre za tuj prevod.

Dokumenti, ki so največkrat sodno prevedeni, so diplome, rojstni listi, spričevala, dokazila in pogodbe. Zaradi uporabe na sodiščih mora biti sodni prevod pripravljen profesionalno, kakovostno, opremljen z izjavo, žigom in podpisom sodnega prevajalca ter zvezan s posebno vrvico skupaj izvirnikom.

 

Sodni prevajalec kazensko odgovarja za sodno prevedeni dokument

Sodni prevod je lahko opravljen le s strani sodno zapriseženega prevajalca, ki ima opravljen izpit za sodnega tolmača ter je potrjen s strani Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, po splošnem upravnem postopku, urejenem pravilniku o sodnih tolmačih, v skladu z Zakonom o sodiščih. Sodni prevajalci so potrjeni za neomejen čas in vpisani v imenik sodnih tolmačev. S podpisom in žigom na prevodu sodni prevajalec zagotavlja pristnost besedila ter kazensko odgovarja za vsebino prevedenega dokumenta. Zaradi izjemno odgovornega dela mora sodni prevajalec imeti ustrezno univerzitetno izobrazbo, strokovno znanje, praktične izkušnje in biti mora osebnostno primeren. Sodni prevod, ki ga pripravlja sodni prevajalec, mora biti v pomenu identičen izvirniku. Zato mora sodni prevajalec izvrstno poznati pravni sistem držav, v jezike katerih sodno prevaja ter njihovo pravno terminologijo. Ta zna biti precej težavna, saj lahko imajo določeni izrazi več različnih pomenov, ki jih mora sodni prevajalec pravilno razbrati in prevesti.

 

Sodni prevod diplome je med najpogostejšimi

Sodni prevodi diplom

Diploma je za vsakega študenta najpomembnejši dokument, ki ga prejme ob zaključku izobraževanja. Zdi se, da se je pomen diplome malce izgubil, a ni tako.

Če nam je diploma nekdaj zagotovila boljše delovno mesto, je dandanes odraz samodiscipline, predanosti in vztrajnosti. Treh lastnosti, ki veliko povedo, ko iščemo službo. Še posebno v tujini. Večina diplom že vsebuje dodatke, navadno v angleškem jeziku, kjer so navedene vrsta študija, stopnja, ocene in ocenjevalna lestvica. To žal ni dovolj, da bi bila diploma priznana v tujem jeziku. Da je diploma priznana kot verodostojna v tujini, potrebujemo sodno prevedeno diplomo. Le ta vsebuje overjeno kopijo diplome, ki jo lahko overimo na upravni enoti ali pri notarju. Ko sodni prevajalec prevaja diplomo, jo prevede v celoti. Vključno s pečati, žigi in podpisi.

 

Sodno prevajanje v Ljubljani že od leta 1999

Naše podjetje AdriatIQa vam zagotavlja kakovostne prevode v več kot 30 svetovnih jezikov. Med njimi tudi v turški, kitajski, grški in švedski jezik. Sodno prevajamo v Ljubljani že od leta 1999. Da so naši prevodi v skladu s standardi kakovosti, sodelujemo s preizkušenimi prevajalci in lektorji, ki imajo izkušnje na področju prevajanja pravnih, medicinskih, tehničnih in finančnih besedil. Za vrhunsko kakovost prevedenih besedil poskrbijo rojeni govorci, ki jezikovno besedila preverijo, preden jih izročimo vam.