V Sloveniji ogrevanje z biomaso pridobiva na pomenu