Varilni aparati, varilna oprema, tehnike in servis

Varjenje je splošen izraz za trdno spajanje obdelovancev s pomočjo toplote ali pritiska. Večina varilnih enot vari z žarečim lokom električnih varilnih aparatov. Pri teh varilnih napravah izenačitev potenciala med elektrodo varilnega aparata in obdelovancem ustvari zlitje obdelovancev. Sodobne varilne aparate je mogoče natančno nastaviti in upravljati.

Varjenje

Varjenje lahko izvedemo pod tlakom ali s toploto. Zato obstajata dve varilni tehniki:

 • varjenje s pritiskom in
 • taljenje osnovnega in dodajnega materiala

Nenazadnje je rezultat pritiska in toplote podoben tistemu, kar vidite v jedru zemlje. Tam je preko 4000 stopinj – rezultat ogromnega pritiska zgornjih plasti zemlje. Lok električnega varilnega aparata doseže enako temperaturo. Prednost varjenja s toploto je to, da so varilni aparati manjši, cenejši in bolj mobilni. Danes na trgu najdemo različne varilne aparate, različnih blagovnih znamk. Med profesionalnimi varilnimi aparati zagotovo izstopajo profesionalni varilni aparati nemškega EWM. Varilni aparati EWM so plod največjega nemškega proizvajalca varilnih aparatov in stopajo ob boku najboljših v svetovnem merilu na tem področju. Pri EWM imajo močan lasten razvoj, tesno pa sodelujejo tudi z nemškim institutom za varilstvo DVS (https://www.die-verbindungs-spezialisten.de/index.php?id=dvs-home). Najbolj jih odlikuje to, da če denimo nekdo potrebuje posebno rešitev za varjenje posebnih materialov, na EWM poiščejo ustrezno obstoječo tehnološko rešitev ali pa razvijejo novo, s čimer dosežejo stalno nadgrajevanje njihovih varilnih aparatov ali pa izdelajo popolnoma nove.

Varilni aparat MMA

MMA (Manual Metal Arc) je drug izraz za elektroobločno varjenje z oplaščeno elektrodo. V preteklosti so se za tovrstno varjenje uporabljali varilni aparati z velikim transformatorjem, danes pa jih nadomeščajo bolj tehnološko napredni, energijsko manj potratni in mobilnejši inverterski varilni aparati. Tovrstni varilni aparati nudijo različne in zelo uporabne funkcije, kot so denimo Anti-Stick (zalepljena elektroda ne začne žareti kot pri starejših aparatih), Hot-Start (za lažji začetek varjenja varilni aparat za kratek čas spusti večji tok in s tem pripomore k lažjemu vžigu) in še veliko mnogo drugih. Danes ogromno varilnih aparatov TIG in varilnih aparatov MIG MAG ponuja kot možnost varjenja tudi varjenje z oplaščenimi elektrodami.

Varilni aparat MIG MAG

Varilni aparat MIG MAG nemškega EWM se za MIG / MAG varjenje res dobro obnese. EWM varilni aparat MIG MAG omogoča vrhunske rezultate, pa naj gre za varjenja pri enem samem uporabniku ali pa v zapletenih proizvodnih linijah. EWM varilni aparati omogočajo varjenje različnih materialov, vse od nelegiranih in nizko legiranih jekel, jekel CrNi, pa do neželeznih kovin. Vse kar morate narediti je, da izberete ustrezen MAG pulz ali standard varilni izvor.

varjenje mig mag

TIG varjenje

T, predstavlja Tungsten (Wolfram), I – Inert in G – Gas.
Varjenje z netaljivo wolframovo elektrodo v inertnem plinu argonu (Ar).

TIG varjenje poteka približno takole; s pritiskom na gumb varilne pištole se vključi Ar, Wolfram in začetni varilni tok. Ko se material začne taliti, varilec sprosti pritisk. Pri tem se izključi Wolfram in začetni tok, vključi pa se nastavljeni varilni tok. pri koncu varjenja varilec ponovno pritisne na gumb. Varilni tok se zmanjša tako, da se lažje izpolni krater v zvaru. Po sprostitvi tipke se varilni tok popolnoma izključi, pretok Ar in hladilne vode se zapre šele po dokončni ohladitvi zvara in elektrode.

varilni aparat tig

Značilnosti postopka:

 • zelo ozek in stabilen oblok
 • manjše deformacije
 • višja temperatura varjenja (do 6000° C )
 • primeren za varjenje v vseh varilnih legah
 • nastane ozek globok, gladek in čist zvar

Uporabnost:

 • zelo dober za varjenje lahkih kovin in njihovih zlitin
 • varjenje ostalih barvnih kovin, ki imajo visoko tališče in večjo toplotno prevodnost
 • varjenje visoko legiranih jekel
 • varjenje v kemični in prehrambeni industriji

Servis varilnih aparatov

Pri podjetju Varikon, ki je na slovenskem trgu prisotno že več kot 20 let, servis varilnih aparatov opravljamo  na sedežu podjetja in po vsej Sloveniji.  Poleg servisa, v naši ponudbi lahko najdete tudi različne dodajne materiale (varilne žice, palice…), jeklenke s tehničnimi plini (argon, CO2, mešanice Ar/CO2, kisik, acetilen, dušik – proizvajalec TPJ) in še več.