Video nadzor na delovnem mestu – kaj narekuje zakon o videonadzoru

Izvajanje video nadzora na delovnem mestu je že vrsto let urejeno v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Izvajanje video nadzora zaposlenih je možno le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno zaradi varnosti ljudi ali premoženja, ali pa, če je treba varovati tajne podatke stopenj tajnosti tajno ali strogo tajno ter poslovno skrivnost, teh namenov pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Izrecno pa je prepovedano izvajati video nadzor zaposlenih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih.

Video nadzor na delovnem mestu