Zaštitna odjeća je za radnike vanjski štit

Zaštitna odjeća je više nego radna odjeća. Zaštitna odjeća nudi radniku sigurnost kod opasnih radnih uvjeta. Radnike mora štititi na primjer od otrovnih plinova, od vatre, elektriciteta, vrućine, prašine, od ozljeda i infekcija. Za različite djelatnosti je razvijena specifična zaštitna radna odjeća. Upotrebljava se u industriji i določenim djelatnostima i u zdravstvu, gdje je izvanredno važno, da zaštitna radna odjeća medicinskog osoblja ispunjava sve standarde i može se održavati higiensko beskompromisno čista. Pored toga mora nuditi radniku ugodan osjećaj i zadovoljstvo kod nošenja, stoga se primjenjuje i radna odjeća po mjeri.    

zaštitna odjeća u zdravstvu

Standardi za zaštitnu radnu odjeću

Zaštitna odjeća ima vrlo važnu funkciju – štiti zdravlje zaposlenika, zato mora ispunjavati norme i standarde, da dokazuje, da je zaista efikasna. Zaštitna odjeća mora biti testirana kod pristojnih službi i ako ovaj test pokaže, da odgovara svim normama, onda ji je dodijeljen certifikat. Na testu provjeravaju oblik, izradu i efikasnost zaštite. Oblik i izrada zaštitne odjeće su od velike važnosti, tako na primjer radnik kod radnog stroja mora imati sasvim uzke hlače i rukave, jer inače bi ga stroj mogao povući unutra. Posebna pažnja valja kod materijala, koji moraju biti robustni, izdržljivi i jednostavni za čišćenje. Posebne norme su određene za prehrambenu industriju, gdje vrijede visoki higijenski zahtjevi, pa za laku i tešku industriju i za radove održavanja. Strogi standardi su za zaštitnu odjeću zbog opasnih uvjeta rada – kod zavarivanja i rada blizu vrućine i plamena. Zaštitna odjeća je obavezna i kod rada sa elektricitetom, radnika štiti od topline i plamena i protiv toplinskih učinaka električnog luka. U zahtjevnim radnim uvjetima zaštitna radna odjeća spašava od hladnoće, vrlo važna je i odjeća visoke vidljivosti. Zaštitna odjeća mora se redno održavati i čistiti, pranje mora provoditi usposobljena tvrtka. Zaštitnu odjeću je treba držati odvojeno od osebne odjeće, jer su na zaštitni odjeći ostaci opasnih supstanca, mikroorganizmi i slično.

Zaštitna radna odjeća u zdravstvu čuva medicinsko osoblje i pacijenta

Radna odjeća za medicinsko osoblje mora biti udobna, da se može u njoj slobodno kretati, izrađena iz robustnih, izdržljivih materijala, koje je lako čistiti i održavati. Ako radna odjeća za medicinsko osoblje ispunjava normu, može se prati industrijsko i tako oprana zadovoljava higijenske zahtjeve. A higijena je u bolnicama i drugim zdravtstvenim okolinama najvažnija. Radna odjeća za medicinsko osoblje je slična u različitim panogama, za medicinu za ljude, za veterinu, stomatologiju i opskrbu pacienata. Standardno su to hlače i gornji dio, majice, košulje, kazaki u udobnom kroju i praktični izradi sa džepovima, u koje može medicinsko osoblje staviti neke stvari, koje su mu uvijek potrebne i je dobro, da ih ima pri ruci.

Zaštitna odjeća u zdravstvu ima važnu ulogu da čuva tako medicinsko osoblje kao i pacijenta. Je kao barijera između pacijenata i zdravstvenog osoblja i čuva obe strane od štetnih okolnosti i ozljeda. Najvažnija uloga zaštitne odjeće u zdravstvu je prevencija infekcija i infekcijskih bolesti. Po normi svi zaposlenici u bolnicama, ordinacijama, u stanicama hitne pomoći, u diagnostici, intenzivni medicini, kod rada sa rentgenom i kod operacija su dužni nositi zaštitnu odjeću. Određena boja radne odjeće pokazuje gdje neko medicinsko osoblje radi. Tako nosi medicinsko osoblje u bolnicama i u operacijskim salama najčešće radnu odjeću zelene boje, na intenzivnoj njegi zelene ili plave boje, a doktori bjele boje. Na posebnih odjelima za izolaciju pacijenata se upotrebljava posebna zaštitna odjeća za zaštitu od infekcija. Takva zaštitna odjeća mora biti izrađena iz materijala, kojeg se može dezinficirati. Zaštitna odjeća čuva kožu medicinskog osoblja, da ne dođe u kontakt sa štetnimi supstancami, kvalitetne cipele čuvaju od ostrih predmeta, koji bi mogli pasti na tla kod operacija. Ako je radna i zaštitna odjeća u zdravstvu zaista kvalitetna i se lako može oprati, a uz to održava oblik, može sa tim organizacija uštediti. Vrhunska zaštitna odjeća tako čuva onoga, koji ju nosi, onoga, kojeg se zdravi i okolinu, ako se upotrebljava duže vrijeme.

Dizajniranje i održavanje radne odjeće na jednome mjestu

Za dizajniranje, najam ili nabavu, održavanje, pranje, skladištenje zaštitne odjeće je dobro imati pouzdano trvtku, koja će cjelokupno ponudu kvalitetno obaviti. Takva je finska tvrtka Lindström, koja je pojam kvalitetne i izdržljive radne odjeće sa poslovaonicama po cijelom svijetu. Sa klijentom dizajniraju cjelokupnu kolekciju za trvtku ili organizaciju. Njihove kolekcije radne i zaštitne odjeće ispunjavaju sve standarde. U zdravstvu je higijena od velike važnosti i u Lindströmu su toga svijesni već u fazi kad dizajniraju tu odjeću, koja mora biti funkcionalna i održati oblik i kvalitetu nakon održavanja. Kod održavanja se drže EU standarda EN-SFS-14065 po kojem je određena razina higijene radne odjeće, da se sprećavaju infekcije. Tekom pranja odjeće se prati temperatura i doziraju kemikalije, obavljaju i bakterijske testove pa i higijenske testove odjeće nakon pranja. Tako ste kot Lindströma okolo radne odjeće u varnim rukama.

Možda vam se svidi