Zelena streha sestava

Zelena streha oz. njena sestava sta v Sloveniji na gradbiščih pogosto kamen spotike. Razlog za to je zagotovo v tem, da so pri nas zelene ravne strehe bolj konkretno uveljavljene šele kakšno dobro desetletje, morda desetletje in pol. Zato detajl zelene strehe buri duhove, saj projektivni biroji najpogosteje ne projektirajo optimalne variante; še preveč pogosto pa se zgodi, da so njihovi popisi na zadevnem področju celo v nasprotju s stroko. V zahodni Evropi, kjer so zelene strehe nastale pred slabimi šestimi desetletji seveda ni tako, saj sta zelena streha oz. njena sestava že dolgo utečeni. V Sloveniji žal ni tako in nekaj časa še bržkone ne bo, zato je zelo pomembno, da so izvajalci zelene strehe zmožni ponuditi pametne alternative, saj je zagotovo v interesu investitorja, izvajalca in vseh »vmesnih členov« na gradbišču, kot so nadzor, projektant itd., da rastline zelene strehe na koncu uspevajo.

O sestavi zelene strehe povprašajte strokovnega izvajalca

Zelena streha oz. njen detajl sta ključna za to, da bo rastje na strešni površini zdravo, funkcionalno in investitorju v ponos. Na žalost pa vsi izvajalci zelene strehe niso najbolj ali pa sploh ne strokovni. Zelene strehe so namreč področje, ki je na videz enostavno, zato to področje v slovenskem gradbeništvu še vedno marsikateri profesionalni udeleženci povsem nerazumno podcenjujejo. Rezultat tega je neuspeh, ki ga potem tovrstni nestrokovnjaki pripisujejo temu, da je strešni vrt pač neka nesmiselna novotarija, kar pa je seveda daleč od resnice, saj gre pri sestavah zelene strehe za dobro utečeno in dodobra preizkušeno zadevo.

zelena streha

Preživetje zelene strehe je odvisno od sestave

Pogoji na zeleni ravni strehi so vse prej kot prijazni oziroma blagi. Rastline zelene strehe so zato soočene z močnim vetrom, ogromnimi količinami padavinske vode, vetrom, mrazom, vročino in celo točo. A zaradi svoje skoraj neverjetne trpežnosti bodo vse to preživele v optimalnem stanju, vendar le v primeru, če jim bomo omogočili optimalne pogoje. To pa na strešni površini ni najbolj enostavno, saj smo pogosto omejeni z višino oz. količino strešnega substrata, težo, dostopom itd. Zato pri vgradnji ne sme biti naključij in ukrepi, ki jih izvedemo, morajo biti skrbno premišljeni in morajo dati stoodstotni rezultat. Zato je pomembna strokovnost pri zasnovi sestave zelene strehe, saj tu ne sme biti polovičarstva.

Detajl zelene strehe naj zasnujejo specialisti

Pri nas zelene strehe in njihovo sestavo torej pogosto kreirajo tisti, ki so zadolženi za njeno izvedbo. To so v večini primerov krovci oz. izolaterji in redkeje zidarji oziroma vrtnarji. Obstajajo pa tudi specialistična podjetja, kot je naše, ki se ukvarjamo izključno z izvedbo zelene strehe in njeno sestavo. Krovci oz. izolaterji in zidarji so poklici, ki so specifično usmerjeni v točno določeno področje gradbeništva, ki je zahtevno in potrebuje veliko teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj. Zato je nesmiselno pričakovati, da bi bil tak tip mojstrov povsem predan nekemu področju, ki po svoji naravi sodi bolj v vrtnarstvo kot v klasično gradbeništvo. V modernem času je specializacija tako pomembna, ker je napredek tako hiter, da ni več mogoče slediti številnim področjem in biti na vseh odličen. Zato se število področij, s katerimi se lahko ukvarja en človek ali ena ekipa, krči na nekaj ali pa celo na eno samo, če želi biti posameznik (ali ekipa) na njem med najboljšimi. Strešni vrtovi so zato s strani tovrstnih poklicnih profilov deležni zanemarjanja, linije najmanjšega odpora in so pogosto na stranskem tiru, zato so temu primerni tudi rezultati, ki so vse prevečkrat prav klavrni. Na drugi strani pa vrtnarji sami dobro vedo, da ni dobro, da bi prevzemali posle ozelenitve streh, saj se zavedajo, da so »tam zgoraj« povsem drugačni pogoji, kot so na »tleh«, kjer se vrtnarji počutijo varno in seveda strokovno. Zato v veliki večini primerov izvajanje in detajl zelene strehe klasični vrtnarji prepuščajo specialistom – strešnim vrtnarjem.

sestava zelne strehe

Zelena streha oz. njen detajl naj bosta plod obilice znanja in dolgoletnih izkušenj

Osebje našega podjetja se z ozelenjevanjem strešnih površin ukvarja že dobro desetletje, tako da lahko rečemo, da smo strokovno rasli skupaj z razvojem ozelenjenih streh v Sloveniji. Ves čas smo nadgrajevali teoretično znanje in eksperimentirali v praksi, tako da smo lahko našim strankam venomer nudili najboljše. Sestave vedno prilagodimo objektu, torej se po potrebi dejansko prilagajamo vsaki posamezni lokaciji. To je pomembno, saj je Slovenija kljub svoji majhnosti geografsko oziroma podnebno zelo raznolika in pozna tudi vremenske skrajnosti, kot je denimo izredno močna burja v Vipavski dolini ali visoka stopnja izhlapevanja na Obali.