Zelene strehe omogočajo pester izbor različnih rastlin